★★★★★ (5) Ľubomír, Badín | ★★★★★ (5) Peter, Sedlice | ★★★★★ (5) Miroslav, Skalica | ★★★★★ (5) Jaroslav, DUNAJSKÁ LUŽNÁ | ★★★★★ (4,8) Radoslav, Zvolen | ★★★★★ (5) Ondrej, Vazec | ★★★★★ (5) Igor, Spišská Nová Ves | ★★★★★ (4,8) František, Čierne | ★★★★★ (5) Vladimír, Moravany nad Váhom | ★★★★ (4,2) Miroslav, PARTIZÁNSKE | ★★★★☆ (4,6) Dusan, Vrutky | ★★★★ (4,2) Karol, Zlaté Moravce | ★★★★★ (4,8) Miroslav, Stare 232 | ★★★☆ (3,4) Helena, Považská Bystrica | ★★★★★ (5) Vladimír, Pohorelá-Pohorelská Maša | ★★★★★ (4,8) Roman, Bytča | ★★★★★ (5) Pavol, Pochabany | ★★★★☆ (4,6) Matej, Trenčín | ★★★★★ (5) Roman, Jur nad Hronom | ★★★★★ (4,8) František, Častkovce

PVC trapéz

MONOCLEAR-X to je profilovaná doska (vlna/lichobežník), priehľadná, lisovaná z polyetyléntereftalátu (PET). Dosky MONOCLEAR-X sú určené na konštrukciu vonkajších a vnútorných stavebných prepážok, najmä zastrešenia veránd, altánkov, prístreškov, skleníkov, zimných záhrad, svetlíkov, obloženia stien atď.

Prednosti vlnitých a lichobežníkových dosiek MONOCLEAR-X z PET:

 • Zvýšená odolnosť proti krupobitiu
 • Krištáľovo priezračné,
 • Zabezpečené proti pôsobeniu UV žiarenia,
 • Jednoduchá a rýchla montáž
 • Ekologické,
 • Neškodlivé pre životné prostredie,
 • Recyklovateľné.

Vlnité a lichobežníkové dosky MONOCLEAR-X majú jednoduché použitie, vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči pôsobeniu početnej skupiny chemických látok a atmosférických faktorov, okrem toho tieto dosky majú vysoký stupeň svetelnej priepustnosti a dobré tepelné vlastnosti a vysokú rázovú húževnatosť.

VLASTNOSTI DOSIEK MONOCLEAR-X

 • Vysoká priehľadnosť a svetelná priepustnosť,
 • Zabezpečenie proti pôsobeniu UV žiarenia,
 • Vysoká odolnosť proti chemickým faktorom,
 • Vysoká ohňovzdornosť,
 • Veľmi dobré mechanické vlastnosti,
 • 5-ročná záruka (aj na krupobitie).

Dosky MONOCLEAR-X sa môžu používať na výrobu oblúkových prepážok. Dosky MONOCLEAR-X sa môžu ohýbať za studena pozdĺžne. Minimálny polomer ohybu predstavuje 4m. 

TEPLOTA POUŽITIA DOSIEK MONOCLEAR-X

od –40ºC do +65ºC. Pre zachovanie trvanlivosti dosiek je potrebné dodržiavať inštrukcie týkajúce sa skladovania a montáže.

ODOLNOSŤ PROTI KRUPOBITIU

Dosky MONOCLEAR-X sú odolné proti krúpam s priemerom do 20mm padajúcim rýchlosťou 10m/s – pozri záručné podmienky. 

OHŇOVZDORNOSŤ DOSIEK MONOCLEAR-X

 • na strechách – slabo sa šíriaci oheň (SŠO),
 • v stenách – nešíriaci sa oheň (NŠO). 

FARBY DOSIEK MONOCLEAR-X

 • priehľadné bezfarebné dosky
 • priehľadné dymové dosky (hnedé) 

ŠTANDARDNÉ ROZMERY DOSIEK MONOCLEAR-X

Profil Štandardná dĺžka Štandardná šírka Plocha pokrytia Hrúbka Hmotnosť
Vlna 76 /18 2000 i 2500 mm -5/+10mm 900mm ± 5mm 824 mm ± 10mm 0,8 mm ± 5% 1,20 kg/m2 ± 5%
Lichobežník 73,5/20 2000;2500mm / 3000mm -5/+ 10mm 1075mm ± 5mm 1029 mm ± 10mm 0,8 mm ± 5% 1,40 kg/m2 ± 5%

PRÍPUSTNÉ ZAŤAŽENIE DOSIEK MONOCLEAR-X

Označenie dosky Vzdialenosť medzi podperami Charakteristické zaťaženie N/m2
rovnomerné zaťaženie pri ohnutí max. 50mm.
Lichobežníkové s profilom 73,5/20 a hrúbkou 0,8mm 850 mm
900 mm
1000 mm
1050 mm
< 1500
< 1200
< 900
< 600
Vlnité s profilom 76/18 a hrúbkou 0,8mm 700 mm
750 mm
850 mm
900 mm
< 1500
< 1200
< 900
< 600

Pripevnenie PVC trapézu

Dosky musia byť solídne pripevnené ku konštrukcii pomocou závrtných skrutiek prispôsobených podložiu (drevo, kov atd). Závrtné skrutky musia byť zabezpečené tesnením, ktoré zaručí vodotesnosť.

Dosky sa môžu montovať v strešných a stenových konštrukciách (drevených alebo oceľových), pričom je možné voliť medzi dvoma spôsobmi systémovej montáže:

 • príslušné dištančné podložky (vlna alebo lichobežník) a závrtné skrutky s tesneniami z EPDM. V tomto systéme by mal byť otvor vyvŕtaný v doske väčší ako je priemer hrotu upevňovacej skrutky o 3–4mm, alebo ako opcia – rovnaký ako je priemer otvoru v dištančnej podložke, a priemer hlavy závrtnej skrutky by mal byť min. 10mm. Priemer podložky EPDM by mal predstavovať min. 14mm.
 • príslušné dištančné podložky (vlna alebo lichobežník) + závrtné skrutky bez tesnení z EPDM ale s tesnením kombi. V tomto systéme je potrebné vyvŕtať v doske otvor s priemerom min. 10mm alebo ako opcia – rovnaký ako je priemer otvoru v dištančnej podložke, a priemer hlavy kužeľovitej a plochej skrutky by mal predstavovať min. 12mm. 

PRIPEVŇOVANIE NA STRECHE:

Závrtné skrutky pripevňujeme v hornej časti vlny/lichobežníka (s použitím dištančnej podložky) – pripevnenie na 1/3/6/9/12… vlne, 1/4/8/12/15 lichobežníku. Dĺžka skrutky musí zohľadňovať: výšku tesnenia (kombi alebo EPDM) + výška profilu dosiek/podložky + hĺbka zasadenia skrutky v podpornej konštrukcii (pre drevo cca 25mm).

ZVISLÉ UPEVNENIE V STENE:

upevňovacie skrutky umiestňujeme v dolnej časti vlny/lichobežníka (bez dištančných podložiek) – pripevnenie na 1/3/6/9/11… vlne. 1/3/6/9/12/14 lichobežníka. Dĺžka skrutky musí zohľadňovať: výšku podložky EPDM + hĺbku zasadenia skrutky v podpornej konštrukcii.

Odporúčaný priemer hrotu závrtnej upevňovacej skrutky (meraný na vonkajšej časti závitu) by mal byť 4.8mm; 5.5mm; 6.3mm, a dĺžka závrtnej skrutky min. 50mm. Skrutky sa nesmú doťahovať nasilu, najmä pri použití uťahováka. Odporúča sa doťahovať skrutky ručne až do pocítenia odporu a vrátiť o jednu obrátku späť. Umožňuje to doske „pracovať” pri teplotných zmenách.

ZVLÁŠTNE UPOZORNENIA:

V prípade zástavby rovnako strechy ako aj steny, je potrebné vysunúť dosku zo strechy za jej obrys o okolo 20cm, a stenové dosky upevniť takým spôsobom, aby sa hore zachoval (na styku so strechou) odstup cca 5–10cm za účelom vetrania a aby nedošlo ku kumulácii tepla pod strechou. Dosky sa nesmú používať ako obklad existujúcich uzavretých konštrukcií/miestností, tzn. šopa, garážový prístrešok, bez zabezpečenia príslušného vetrania pre dosky. Kumulácia tepla v uzavretej miestnosti a chýbajúce vetranie medzi stenovou doskou a stenou miestnosti spôsobuje nahrievanie sa dosiek (najmä v letnom období) rovnako zhora ako i zdola, čo v dôsledku vedie k ich trvalej deformácii. 

BEZPEČNOSŤ:

Rovnako v momente montáže ako aj pri obrábaní nechodiť priamo po doskách MONOCLEAR-X. Ak je nutné vojsť na strechu, odporúča sa použiť príslušné lávky (mostíky), ktoré zaručujú bezpečnosť a rozkladajú záťaž na väčšiu plochu dosky. 

Dôležité:

Pri montáži dodržiavajte všetky platné bezpečnostné normy.  

Skladovanie profilovaných PVC trapézov

Dosky MONOCLEAR-X je nutné skladovať na suchom a rovnom podloží, hromada môže mať maximálne 50 cm výšku. Nesmú sa ukladať na rozohriate povrchy, také ako strechy pokryté strešnou lepenkou, boxy nákladných áut alebo v blízkosti aktívnych vykurovacích zariadení. Podkladať hranolmi! Počas skladovania je potrebné zabezpečiť príslušné vetranie. Pri skladovaní v exteriéri je nevyhnutné prikryť hromadu svetlým, nepriepustným plášťom (fólia, nepremokavá plachta), ktorá pomôže predísť kumulácii tepla v hromade. Počas prepravy a skladovania sa nesmú používať iné záťaže na dosky.

Zabraňuje sa skladovanie PET dosiek na hromade vystavenej priamemu pôsobeniu slnečných lúčov (šošovkový efekt)

INŠTALÁCIA

Montáž MONOCLEAR-X musí prebiehať podľa vyznačených etáp. Nemontujte dosky pri teplote nižšej ako 5ºC.

Dosky montujte stranou zabezpečenou proti pôsobeniu UV žiarenia smerom hore (to je strana, na ktorej je popisný pásik alebo nálepka). Konštrukcia, ku ktorej sú upevňované dosky, by mala mať svetlú farbu. 

VŔTANIE A REZANIE

REZANIE – dosky sa môžu rezať pomocou normálnych nožníc alebo pílkami s plochým ostrím. Treba sa ubezpečiť, že doska je bezpečne a stabilne upevnená počas rezania, tak, aby ste sa vyhli traseniu.

VŔTANIE – z ohľadu na rozťažnosť materiálu pod vplyvom tepla je nevyhnutné navŕtanie väčších otvorov ako je priemer hrotu skrutky o 3–4mm. Vzdialenosť navŕtaného otvoru od okraja dosky nemôže byť menšia ako 4 cm. Je potrebné použiť vrtáky na kov.

SKLON STRECHY:

Strešné dosky MONOCLEAR-X sa môžu používať so sklonom minimálne 5º v pomere k vodorovnej ploche, avšak pri sklone 10º sa dosahuje samočistiaci efekt. Odporúča sa aplikovať túto druhú hodnotu sklonu. Dosky MONOCLEAR-X sa musia upevňovať na spojitých podperách, uložených kolmo k dĺžke dosiek. Podpery musia byť hladké a treba odstrániť predmety, ktoré by mohli poškodiť dosky napr. kvôli vyčnievajúcim klincom, železnému drôtu atď.

ZAKLADANIE

BOČNÉ ZAKLADANIE – odporúča sa zakladať aspoň jednu plnú vlnu/lichobežník, ale vtedy, ak je sklon nedostatočný (od 5º do 10º), alebo dĺžka krytia je značná (väčšia ako 4 metre), odporúčajú sa dve založenia.

POZDĹŽNE ZAKLADANIE – dosiek by malo byť minimálne 200mm (v smere spádu strechy), vzdialenosť od okraja dosky ku krajnému trámu by mala predstavovať najmenej 100mm a najviac 200mm. 

KLADENIE

Dosky je potrebné klásť v smere opačnom k smeru prevažujúcich vetrov, od odkvapu ku hrebeňu strechy. Aby nedošlo k dodatočnému rezaniu rohovníkov alebo štvoritým založeniam, treba dosky ukladať s presunutím, napr. v prvom rade začať kladenie od celej dosky, avšak v druhom rade od polovice dosky – túto metódu používať striedavo.

ČISTENIE

Pre udržanie optimálneho prenosu svetla je potrebné pravidelne čistiť povrch dosiek s použitím jemného mydlového roztoku a vody. Treba dávať výnimočný pozor, aby sa nepoškriabal povrch dosky znečistenou handričkou, napr. s pieskom, môže to poškodiť UV vrstvu. Môže sa čistiť maliarskym štetcom alebo prepláchnuť vodou pod tlakom.

Nakúpiť v ESHOPE