Odvetrané fasády

Princíp odvetranej fasády je v tom, že finálna povrchová vrstva nie je v kontakte s izolačnou hmotou.
V súčasnosti je to energeticky najefektívnejšie fasáda a z dlhodobého pohľadu aj najekonomickejšia.

Kontaktujte nás